เซนฉะโคนาฉะ 100%
ชาเช็นฉะที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพและผ่านกรรมวิธีทำให้ใบเล็ก เพื่อให้ชงง่ายไม่ยุ่งยากกับการ แช่ชาเป็นเวลานาน รูปแบบซองชาทำให้ชงง่าย เพียงแช่ซองชาในน้ำร้อนประมาณ 4 นาที แล้วนำ ซองชาออกจากภาชนะ ก็ได้ชาเซ็นฉะรสเลิศ หรือเติมน้ำแข็งเพื่อให้ได้เซ็นฉะเย็น
300 g. 200 g. (10 g./teabag)
เซนฉะโคนะฉะเย็น คาวามิเกนไมฉะชนิดใบ น้ำเย็นหรือน้ำร้อน แช่คาวามิเซนฉะโคนาฉะหรือเกนไมฉะชนิดใบกับน้ำเย็น เป็นเวลา 4-5 นาที หรือน้ำร้อนเป็นเวลา 3-4 นาทีแล้วกรองใบชาออก  10 1,000  กรัม มล.
<< กลับหน้าแรก << กลับหน้าผลิตภัณฑ์ << หน้าสูตรเครื่องดื่ม